DEZBATERE PUBLICA - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII UNEI TAXE SPECIALE ACHITATE PE LINIE DE STARE CIVI
DEZBATERE PUBLICA - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII UNEI TAXE SPECIALE ACHITATE PE LINIE DE STARE CIVI

Se propune spre dezbatere publica Proiect de hotărâre privind  modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se depun in scris la registratura primariei, camera 5, nu mai tarziu de data de 10.02.2020, ora 10.00.