DEZBATERE PUBLICA PUZ - 04.05.2020

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

 

LOTIZARE CU DESCHIDERE DE STRADĂ - LOCUINȚE FAMILIALE

 SATU MARE  ZONA STR. POLIGONULUI

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de  4.05.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 19.05.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

Mai multe deatlii despre acest PUZ găsiți aici