DEZBATERE PUBLICA PUZ - 04.06.2020

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL

REABILITARE ȘI EXTINDERE IMOBIL

SATU MARE  STR. DEPOZITELOR 18

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  4.06.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 19.06.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ gasití aici