DEZBATERE PUBLICA PUZ - 10.07.2020

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

EXTINDERE PLAN URBANISTIC ZONAL:"ANSAMBLU REZIDENŢIAL CU 3 IMOBILE DE LOCUIT  P+2"

CU 4 IMOBILE DE LOCUIT P+2

 SATU MARE STR. ALECU RUSSO

 

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  10.07.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 25.07.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici