DEZBATERE PUBLICA PUZ - 18.05.2020
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 18.05.2020

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P

SATU MARE  DRUM PĂDUREA NOROIENI

 

 NR. CADASTRAL 182545

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  18.05.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 2.06.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

 

 Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici