DEZBATERE PUBLICA PUZ - 2.07.2020

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

ZONĂ DE SERVICII

SATU MARE STR. CAREIULUI NR. 326

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  2.07.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 17.07.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici