DEZBATERE PUBLICA PUZ -21.09.2020

DEZBATERE PUBLICĂ
IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU REZIDENȚIAL P+2-3
SATU MARE STR. GELLERT SANDOR
NR. CADASTRALE 160503, 160507, 160543, 160545


Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 21.09.2020.
Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 6.10.2020 prin
publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

Mai multe informatii refritoare l aacest PUZ gasiti aici.

 

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 lit. c). din HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h) alin. 5, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.