DEZBATERE PUBLICA PUZ - 22.06.2020

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT

SATU MARE STR. OCTAVIAN RULEANU NR. CADASTRAL 169575

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  22.06.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 7.07.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro