DEZBATERE PUBLICA PUZ - 22.06.2020
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 22.06.2020

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL

SATU MARE CALEA ODOREULUI  NR. CADASTRAL 163326

 

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  22.06.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 7.07.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro