DEZBATERE PUBLICA PUZ - 25.05.2020
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 25.05.2020

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEMOLARE CONSTRUCȚIE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, FILIGORIE, MAGAZIE ȘI ÎMPEJMUIRE

SATU MARE  STR. TRAIAN GROZĂVESCU

 NR. CADASTRAL 182499

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  25.05.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 9.06.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici