DEZBATERE PUBLICA PUZ - 25.05.2020
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 25.05.2020

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1

SATU MARE  STR. BALTA BLONDĂ

NR. CADASTRAL 182245

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  25.05.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected].

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 9.06.2020  prin publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici