DEZBATERE PUBLICA PUZ - 27.07.2020

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ACADEMIE DE FOTBAL, TRIBUNE ȘI

AMENAJARE TERENURI DE SPORT

SATU MARE STR GORUNULUI NR. CADASTRALE 156301, 162291, 182218, 162269, 162270, 182223, 177811, 177810, 162294

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  27.07.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 11.08.2020  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.satu-mare.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici