DEZBATERE PUBLICA PUZ - 28.05.2020
DEZBATERE PUBLICA PUZ - 28.05.2020

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL

SEDIU FIRMĂ, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE COMPATIBILE

SATU MARE  STR. MAGNOLIEI NR. 8

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  28.05.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 12.06.2020  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici