DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 31.03.2020
DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 31.03.2020

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

 

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE

SATU MARE STR. DOROBANŢILOR NR. CADASTRAL 182188

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  31.03.2020.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 15.04.2020  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ gasiti aici