DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 5.07.2021 -B-DUL LUCIAN BLAGA NR. CAD. 156889
DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - 5.07.2021 -B-DUL LUCIAN BLAGA NR. CAD. 156889
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE HALĂ SERVICII SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR. CADASTRAL 156889

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE HALĂ SERVICII

SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR. CADASTRAL 156889

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  05.07.2021.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 20.07.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].