DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - STR. DRĂGANILOR NR.34 - 1.03.2021
DEZBATERE PUBLICĂ PUZ -  STR. DRĂGANILOR NR.34 - 1.03.2021
 PLAN URBANISTIC ZONAL - DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. DRĂGANILOR NR.34

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P ȘI

CONSTRUIRE

CASĂ DE LOCUIT P

SATU MARE STR. DRĂGANILOR NR.34

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  1.03.2021.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected] 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 16.03.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].