DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - STR. PETÖFI SÁNDOR NR.16 - 1.11.2021
DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - STR. PETÖFI SÁNDOR NR.16 - 1.11.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL - IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. PETÖFI SÁNDOR NR.16

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

 IMOBIL DE LOCUIT

SATU MARE STR. PETÖFI SÁNDOR NR.16

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 1.11.2021.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 16.11.2021  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].