DEZBATERE PUBLICA - PUZ - STR. SPICULUI NR. 17 - 01.04.2021
DEZBATERE PUBLICA - PUZ - STR. SPICULUI NR. 17 - 01.04.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL - ELIBERARE AMPLASAMENT PRIN INTRODUCERE LEA ÎN SUBTERAN ÎN VEDEREA EXTINDERII HALEI DE PRODUCȚIE ÎN LOC. SATU MARE STR. SPICULUI NR. 17

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

ELIBERARE AMPLASAMENT PRIN INTRODUCERE LEA ÎN SUBTERAN ÎN VEDEREA EXTINDERII HALEI DE PRODUCȚIE ÎN LOC. SATU MARE

SATU MARE  STR. SPICULUI NR. 17

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  1.04.2021.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 16.04.2021  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primaria.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].