DEZBATERE PUBLICĂ - SATU MARE NR. CADASTRAL 171215 - 25.11.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE NR. CADASTRAL 171215

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE

SATU MARE NR. CADASTRAL 171215

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  25.11.2022.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 10.12.2022  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici