DEZBATERE PUBLICĂ - SEDIU FIRMA EXTRAVILAN TOP. 160385 - 15.03.2021
DEZBATERE PUBLICĂ - SEDIU FIRMA EXTRAVILAN TOP. 160385  - 15.03.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ CU ATELIERE, ALEI, PLATFORME, STAȚIE DE MIXTURI ASFALTICE ȘI STAȚIE DE BETOANE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 160385, 155347, 168892, 169792

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ CU ATELIERE, ALEI, PLATFORME, STAȚIE DE MIXTURI ASFALTICE ȘI STAȚIE DE BETOANE

SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRALE 160385, 155347, 168892, 169792

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  15.03.2021.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 30.03.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa http://old.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].