DEZBATERE PUBLICĂ - STR. AUREL VLAICU NR.CADASTRAL 159774 -3.04.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. AUREL VLAICU NR.CADASTRAL 159774 -3.04.2023
PUZ - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE, STR. AUREL VLAICU NR.CADASTRAL 159774

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DEPOZITARE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SATU MARE, STR. AUREL VLAICU NR.CADASTRAL 159774

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 3.04.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 18.04.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici