DEZBATERE PUBLICĂ - STR. BALTA BLONDĂ NR. CADASTRAL 184605 - 7.08.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. BALTA BLONDĂ NR. CADASTRAL 184605 - 7.08.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. BALTA BLONDĂ NR. CADASTRAL 184605

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT

SATU MARE STR. BALTA BLONDĂ NR. CADASTRAL 184605

 

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  7.08.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 22.08.2023  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici