DEZBATERE PUBLICĂ - STR. BASARABIA NR. 22/B - 18.10.2021
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. BASARABIA NR. 22/B - 18.10.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. BASARABIA NR. 22/B

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT P

SATU MARE  STR. BASARABIA NR. 22/B

 

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  18.10.2021.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 2.11.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email [email protected].