DEZBATERE PUBLICĂ - STR. CĂPRIOAREI (STR. ULMULUI) NR. CADASTRALE 183040-183056 -24.04.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. CĂPRIOAREI (STR. ULMULUI)  NR. CADASTRALE 183040-183056  -24.04.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT - LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MUN. SATU MARE ZONA STR. CĂPRIOAREI (STR. ULMULUI) NR. CADASTRALE 183040-183056 , CU LOTIZARE

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUIT - LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MUN. SATU MARE

ZONA STR. CĂPRIOAREI (STR. ULMULUI)

NR. CADASTRALE 183040-183056 , CU LOTIZARE

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  24.04.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 9.05.2022  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici