DEZBATERE PUBLICĂ - STR. CEDRULUI NR. CADASTRAL 152364 - 10.06.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. CEDRULUI NR. CADASTRAL 152364   - 10.06.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+M, P+1 SATU MARE STR. CEDRULUI NR. CADASTRAL 152364

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+M, P+1

SATU MARE STR. CEDRULUI NR. CADASTRAL 152364 

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  10.06.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 25.06.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.