DEZBATERE PUBLICĂ - STR. DIANA NR.7 NR. CADASTRAL 188331 - 7.08.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. DIANA NR.7 NR. CADASTRAL 188331 - 7.08.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. DIANA NR.7 NR. CADASTRAL 188331

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

IMOBIL DE LOCUIT

SATU MARE STR. DIANA NR.7 NR. CADASTRAL 188331

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  7.08.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 22.08.2023  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici