DEZBATERE PUBLICĂ - STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529 -10.06.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529 -10.06.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN

SATU MARE, STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  10.06.2024.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 25.06.2024  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.