DEZBATERE PUBLICĂ - STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529 - 22.03.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529 - 22.03.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN

SATU MARE, STR. EUGEN SELEȘ, NR. CADASTRALE 169522, 170529

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 22.03.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 6.04.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.