DEZBATERE PUBLICĂ - STR FÂNTÂNELE NR 23/A - 18.12.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - STR FÂNTÂNELE NR 23/A  - 18.12.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ANSAMBLU REZIDENȚIAL P+6, APROBAT PRIN HCL NR. 16/26.01.2023 CU PARCARE SUPRATERANĂ SATU MARE STR FÂNTÂNELE NR 23/A

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE ANSAMBLU REZIDENȚIAL P+6, APROBAT PRIN HCL NR. 16/26.01.2023 CU PARCARE SUPRATERANĂ

SATU MARE STR FÂNTÂNELE NR 23/A

 

 

 

 

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  18.12.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 2.01.2024  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.