DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 181359 - 25.03.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GELLÉRT SÁNDOR  NR. CADASTRAL 181359 - 25.03.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL CU 2 APARTAMENTE P+M SATU MARE STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 181359

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE IMOBIL CU 2 APARTAMENTE P+M

SATU MARE STR. GELLÉRT SÁNDOR  NR. CADASTRAL 181359

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  25.03.2024.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 9.04.2024  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.