DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 187426 - 27.02.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 187426  - 27.02.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE D+P+4 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER SATU MARE, STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 187426

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE D+P+4 CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER

SATU MARE, STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 187426

 

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  27.02.2024.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 13.03.2024  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.