DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GORUNULUI NR. CADASTRAL 190040 - 1.07.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GORUNULUI NR. CADASTRAL 190040 - 1.07.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL ȘI INTRODUCERE CF NR.190040 SATU MARE ÎN INTRAVILAN, UAT SATU MARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ,, CONSTRUIRE TIP-PAVILION DETENȚIE 100 LOCURI REGIM DESCHIS” SATU MARE STR. GORUNULUI NR. CADASTRAL 190040

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL ȘI INTRODUCERE CF NR.190040 SATU MARE ÎN INTRAVILAN, UAT SATU MARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ,, CONSTRUIRE TIP-PAVILION DETENȚIE 100 LOCURI REGIM DESCHIS”

SATU MARE STR. GORUNULUI NR. CADASTRAL 190040

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 1.07.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 16.07.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.