DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 181170, 160679 - 29.08.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI ZONE DE AGREMENT SATU MARE STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 181170, 160679

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI ZONE DE AGREMENT

SATU MARE STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 181170, 160679

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  29.08.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 13.09.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici