DEZBATERE PUBLICĂ - STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626 - 8.05.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626 - 8.05.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE STR ION POPDAN NR. CADASTRALE 170947, 170626

 

 

 

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  8.05.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 23.05.2023  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici