DEZBATERE PUBLICĂ - STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465 -11.06.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465 -11.06.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE, STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUIT

SATU MARE, STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  11.06.2024.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected] 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 26.06.2024  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.