DEZBATERE PUBLICĂ - STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465 - 18.03.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465 - 18.03.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE, STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUIT

SATU MARE, STR. KÁROLI GÁSPÁR, NR.CADASTRAL 178465

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 18.03.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 2.04.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.