DEZBATERE PUBLICĂ - STR. MAGNOLIEI, NR.CADASTRALE 180083, 157738
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. MAGNOLIEI, NR.CADASTRALE 180083, 157738
PLAN URBANISTIC ZONAL - CENTRU MEDICAL SATU MARE STR. MAGNOLIEI, NR.CADASTRALE 180083, 157738 FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CENTRU MEDICAL

SATU MARE STR. MAGNOLIEI, NR.CADASTRALE 180083, 157738

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 2.02.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 17.02.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.