DEZBATERE PUBLICĂ - STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL 182074 - 5.04.2022
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL 182074 - 5.04.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL 182074

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE

SATU MARE STR. PETRE ISPIRESCU NR. CADASTRAL 182074

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  5.04.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 20.04.2022  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici