DEZBATERE PUBLICĂ - STR. ȘTRANDULUI NR.11 NR. CADASTRAL 175616 - 14.11.2022
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. ȘTRANDULUI NR.11 NR. CADASTRAL 175616 - 14.11.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2 SATU MARE, STR. ȘTRANDULUI NR.11 NR. CADASTRAL 175616

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2

SATU MARE, STR. ȘTRANDULUI NR.11 NR. CADASTRAL 175616

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 14.11.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 29.11.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici