DEZBATERE PUBLICĂ - STR. STUPILOR NR. CADASTRAL 171042 - 25.11.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DE SERVICII SATU MARE STR. STUPILOR NR. CADASTRAL 171042

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL 

ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DE SERVICII

SATU MARE STR. STUPILOR NR. CADASTRAL 171042

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  25.11.2022.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 10.12.2022  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici