DEZBATERE PUBLICĂ - STRADA C.A. ROSETTI NR. CADASTRAL 186750 - 18.08.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - STRADA C.A. ROSETTI NR. CADASTRAL 186750 - 18.08.2023
PUZ - DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT P, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE ACCES SATU MARE STRADA C.A. ROSETTI NR. CADASTRAL 186750

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT P, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE ACCES

SATU MARE STRADA C.A. ROSETTI NR. CADASTRAL 186750

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  18.08.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 2.09.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici