DEZBATERE PUBLICĂ - STR.SPICULUI NR. 48 NR. CADASTRAL 182943 - 11.04.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE STR.SPICULUI NR. 48 NR. CADASTRAL 182943

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ATELIER REPARAȚII AUTO

SATU MARE STR.SPICULUI NR. 48 NR. CADASTRAL 182943

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  11.04.2022.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 26.04.2022  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici