DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. AUREL VLAICU – EXTRAVILAN NR.CADASTRAL 172393 -27.12.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. AUREL VLAICU – EXTRAVILAN  NR.CADASTRAL 172393 -27.12.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE SERVICII – CONSTRUCȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA PARCULUI AUTO ȘI SPAȚII DESERVIRE PASAGERI SATU MARE, ZONA STR. AUREL VLAICU – EXTRAVILAN NR.CADASTRAL 172393

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE SERVICII – CONSTRUCȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA PARCULUI AUTO ȘI SPAȚII DESERVIRE PASAGERI

SATU MARE, ZONA STR. AUREL VLAICU – EXTRAVILAN

 NR.CADASTRAL 172393

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  27.12.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 11.01.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.