DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. AXENTE SEVER, IZVORULUI, COCORILOR, NR.CADASTRALE 158172, 158183, 155298 - 22.12.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. AXENTE SEVER, IZVORULUI, COCORILOR, NR.CADASTRALE 158172, 158183, 155298 - 22.12.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE P+2E+R CU MODIFICARE DE STRADĂ SATU MARE, ZONA STR. AXENTE SEVER, IZVORULUI, COCORILOR, NR.CADASTRALE 158172, 158183, 155298

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE P+2E+R

CU MODIFICARE DE STRADĂ

SATU MARE, ZONA STR. AXENTE SEVER, IZVORULUI, COCORILOR, NR.CADASTRALE 158172, 158183, 155298

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  22.12.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 6.01.2024 prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.