DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 184172 - 21.08.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 184172 - 21.08.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, ZONA STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 184172

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE, ZONA STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 184172

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  21.08.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 5.09.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici