DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. DARA, NR.CADASTRAL 188807
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. DARA, NR.CADASTRAL 188807
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, ZONA STR. DARA, NR.CADASTRAL 188807

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUIT – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN

SATU MARE, ZONA STR. DARA, NR.CADASTRAL 188807

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 26.01.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 10.02.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.