DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. DOINA NR. CADASTRALE 158173, 158175, 158174, 158176, 158180 - 22.05.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. DOINA  NR. CADASTRALE 158173, 158175, 158174, 158176, 158180 - 22.05.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE SATU MARE ZONA STR. DOINA NR. CADASTRALE 158173, 158175, 158174, 158176, 158180

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE

SATU MARE ZONA STR. DOINA

 NR. CADASTRALE 158173, 158175, 158174, 158176, 158180

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  22.05.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 6.06.2023  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici