DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466 - 2.09.2022
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. GORUNULUI  NR. CADASTRALE  183476, 183475, 167453, 151863, 167466 - 2.09.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT SATU MARE EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI NR. CADASTRALE 183476, 183475, 167453, 151863, 167466

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT

SATU MARE EXTRAVILAN ZONA STR. GORUNULUI

NR. CADASTRALE  183476, 183475, 167453, 151863, 167466

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  2.09.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 17.09.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici