DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. GRĂDINARILOR, NR. CADASTRAL 179474 - 3.06.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. GRĂDINARILOR, NR. CADASTRAL 179474   - 3.06.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E SATU MARE, EXTRAVILAN ZONA STR. GRĂDINARILOR, NR. CADASTRAL 179474

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E

SATU MARE, EXTRAVILAN ZONA STR. GRĂDINARILOR, NR. CADASTRAL 179474  

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 3.06.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 18.06.2024 prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.