DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347 - 13.05.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347 - 13.05.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ANSAMBLU REZIDENȚIAL APROBAT PRIN HCL NR.237/26.07.2022 SATU MARE, ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE ANSAMBLU REZIDENȚIAL APROBAT PRIN HCL NR.237/26.07.2022

SATU MARE, ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  13.05.2024.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 28.05.2024  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.